Jak gromadzi się materiały gwarowe na Mazowszu i Podlasiu? (przyczynek do metod badań dialektologicznych)

Maria Krasowska

Poradnik Językowy 2/1989 s. 117-125
Dział: Artykuły