Konferencja lubelska na temat odmian polszczyzny XVII wieku [23-24 czerwca 1988]

Halina Rybicka [Halina Rybicka-Nowacka]

Poradnik Językowy 2/1989 s. 126-128
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki