Maria Wojtak, O języku i stylu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, Lublin 1988

Stanisław Bąba

Poradnik Językowy 2/1989 s. 129-130
Dział: Recenzje