Eugeniusza Grodzińskiego synonimiczne wizje i rewizje [Eugeniusz Grodziński, Językoznawcy i logicy o synonimach i synonimii. Studium z pogranicza dwóch nauk, Wrocław 1985]

Grzegorz Ojcewicz

Poradnik Językowy 2/1989 s. 131-133
Dział: Recenzje