O pochodzeniu słowa cigiędź

Wanda Budziszewska

Poradnik Językowy 2/1989 s. 139-140
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów