O polszczyźnie Pamiętników Jana Chryzostoma Paska

Władysław Kuraszkiewicz

Poradnik Językowy 3/1989 s. 141-158
Dział: Artykuły