Jeszcze o słownictwie miłosnym języka polskiego

Teresa Skubalanka

Poradnik Językowy 9/2007 s. 3-12
Dział: Artykuły i rozprawy