Próba prognozowania wyników nauczania języka polskiego osiąganych przez studentów cudzoziemców

Stanisław Bednarek

Poradnik Językowy 3/1989 s. 185-190
Dział: Język polski za granicą