Barbara Klebanowska, Witold Kochański, Andrzej Markowski, O dobrej i złej polszczyźnie, Warszawa 1985

Jan Miodek

Poradnik Językowy 3/1989 s. 192-194
Dział: Recenzje