Dola i niedola wyrazów pochodzenia łacińskiego we współczesnej polszczyźnie

D. B. [Danuta Buttler]

Poradnik Językowy 3/1989 s. 202-205
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów