Historia wpływów łacińskich w językach zachodniosłowiańskich

Ewa Siatkowska

Poradnik Językowy 4/1989 s. 229-239
Dział: Artykuły