O nazwach kolorów farb malarskich w polszczyźnie

Maria Borejszo

Poradnik Językowy 9/2007 s. 13-28
Dział: Artykuły i rozprawy