Obce nazwy rzek, mórz i gór w języku czeskim i polskim

Janusz Siatkowski

Poradnik Językowy 4/1989 s. 240-248
Dział: Artykuły