Roland Sussex (ed.), The Slavic Languages in Emigre Communities. Linguistic Research, Edmonton 1980

Kazimierz Feleszko

Poradnik Językowy 4/1989 s. 249-251
Dział: Recenzje