Słownik języka staroruskiego (XI—XIV w.), pod redakcją R. I. Awaniesowa, t. I, Moskwa 1988 [Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.), гл. ред. Рубен Иванович Аванесов, том 1, Mocква 1988]

Ignacy M. Doliński

Poradnik Językowy 4/1989 s. 255-257
Dział: Recenzje