Nowe osiągnięcia słowackiej leksykologii diachronicznej [Katarína Habovštiaková, Slovná zásoba spisovnej slovenčiny z vývinového hl'adiska, Nitra 1987]

Ewa Siatkowska

Poradnik Językowy 4/1989 s. 257-259
Dział: Recenzje