[Dedykacja] Drogiej Pani Docent Halinie Satkiewicz

Redakcja

Poradnik Językowy 5/1989 s. 269-269