Sposoby zwracania się do rozmówców w Pamiątkach Soplicy Henryka Rzewuskiego. (Szkic z pragmatyki historycznej)

Barbara Bartnicka

Poradnik Językowy 5/1989 s. 276-284
Dział: Artykuły