Nieznane wyjątki w odmianie polskich rzeczowników

Włodzimierz Gruszczyński

Poradnik Językowy 5/1989 s. 285-292
Dział: Artykuły