Pamiętniki misjonarzy jako świadectwo kształtowania się dialektu polonijnego w USA

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 5/1989 s. 338-340
Dział: Język polski za granicą