Wybór tekstów do nauki o języku polskim dla studentów dziennikarstwa, opracowali: Włodzimierz Gruszczyński, Grażyna Majkowska, Halina Satkiewicz, Warszawa 1988

Andrzej Markowski

Poradnik Językowy 5/1989 s. 341-343
Dział: Recenzje