Funkcje tautologii i pleonazmów we współczesnych wypowiedziach perswazyjnych

Laura Polkowska

Poradnik Językowy 9/2007 s. 46-59
Dział: Artykuły i rozprawy