Wieloznaczność a antonimia wewnętrzna (enantiosemia)

Eugeniusz Grodziński

Poradnik Językowy 6/1989 s. 345-355
Dział: Artykuły