O negacji jako kategorii fleksyjnej imienia polskiego

Henri Menantaud

Poradnik Językowy 6/1989 s. 361-366
Dział: Artykuły