Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1988

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 6/1989 s. 367-411
Dział: Bibliografia