Marian Jurkowski, Język Kosmosu, Warszawa 1986

Rafał Kupiszewski

Poradnik Językowy 6/1989 s. 412-413
Dział: Recenzje