X Międzynarodowy Kongres Slawistów [Sofia, 14 — 22 września 1988]

Jan Basara

Poradnik Językowy 6/1989 s. 414-418
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki