II Kongres Kultury Języka Polskiego [Szczecin, 7- 8 grudnia 1984]

Ewa Markowska

Poradnik Językowy 6/1989 s. 419-423
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki