Zoja Nikołajewna Striekałowa (1926—1988)

Olga Michniewicz

Poradnik Językowy 7/1989 s. 437-438
Dział: Artykuły