Jak pisano daty w XVI wieku?

Roxana Sinielnikoff, Teresa Zduńczyk

Poradnik Językowy 7/1989 s. 439-453
Dział: Artykuły