Samogłoska e pochylone w świetle przepisów ortograficznych i ortoepicznych (od II połowy XVIII w. do roku 1964

Helena Kołodziejczyk

Poradnik Językowy 7/1989 s. 484-487
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki