Ogólnopolska konferencja Nauczanie języka polskiego i kształcenie polonistyczne cudzoziemców (Gdańsk, 16 — 18 października 1988 r.)

Ewa Dąbrowska-Michalczak

Poradnik Językowy 7/1989 s. 488-491
Dział: Język polski za granicą