Jerzy Brzeziński, Podstawy glottodydaktyczne nauczania języka polskiego dzieci polonijnych, Lublin 1987

Aleksander Kozłowski

Poradnik Językowy 7/1989 s. 492-495
Dział: Recenzje