Elementy pochodzenia rosyjskiego we współczesnej polszczyźnie i kryteria ich oceny

D. B. [Danuta Buttler]

Poradnik Językowy 7/1989 s. 504-509
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów