Grzeczność po staropolsku w świetle Pamiętników Jana Chryzostoma Paska

Maria Wojtak

Poradnik Językowy 8/1989 s. 528-533
Dział: Artykuły