Język zwierciadłem kultury, czyli nasza codzienna polszczyzna, pod red. Haliny Zgółkowej, Poznań 1988

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 8/1989 s. 573-575
Dział: Recenzje