Helena Metera, Anna Suurna, Ilustrowany słownik języka polskiego dla dzieci, Warszawa1988

Anna Seretny

Poradnik Językowy 8/1989 s. 576-579
Dział: Recenzje