Elementy pochodzenia rosyjskiego we współczesnej polszczyźnie i kryteria ich oceny. II. Kalki słowotwórcze i znaczeniowe

D. B. [Danuta Buttler]

Poradnik Językowy 8/1989 s. 584-588
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów