Śp. Władysław Drobny (22 V 1900—2 II 1989)

Remisław Wójcik

Poradnik Językowy 10/1989 s. 589-592
Dział: Artykuły