Paradygmat kulturowy językoznawstwa i leksykologii

Jan Ożdżyński

Poradnik Językowy 9-10/1989 s. 593-603
Dział: Artykuły