Metoda wyodrębniania słownika minimum (na materiale słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej)

Rolf Hammerl

Poradnik Językowy 9-10/1989 s. 614-628
Dział: Artykuły