Konferencja poświęcona problemom funkcji języka (Kazimierz Dolny 14—16 X 1988 r.)

Katarzyna Mosiołek [Katarzyna Mosiołek-Kłosińska]

Poradnik Językowy 9-10/1989 s. 666-668
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki