Kazimierz Długosz, Przezwiska uczniów z Kielecczyzny. Analiza semantyczno-słowotwórcza, Szczecin 1988

Bogusław Nowowiejski

Poradnik Językowy 9-10/1989 s. 674-677
Dział: Recenzje