Stefan Reczek, Słowo się rzekło, czyli monolog o kulturze języka, Rzeszów 1988

Marek Ruszkowski

Poradnik Językowy 9-10/1989 s. 677-679
Dział: Recenzje