Elementy pochodzenia rosyjskiego we współczesnej polszczyźnie i kryteria ich oceny. III. Kalki frazeologiczne

D. B. [Danuta Buttler]

Poradnik Językowy 9-10/1989 s. 684-686
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów