Prof. dr Mieczysław Karaś 11.II.1924 — 10.VIII.1977 r.

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 1/1978 s. 1-6
Dział: Artykuły