Stanisław Gąsienica Byrcyn — pisarz zwartej konstrukcji poetyckiej

Krystyna Widerman

Poradnik Językowy 1/1978 s. 20-29
Dział: Artykuły