Małgorzata Sulisz, Staropolska fonetyka w świetle materiału onomastycznego do XIV wieku, Warszawa — Wrocław 1976

Hubert Górnowicz

Poradnik Językowy 1/1978 s. 33-36
Dział: Recenzje