Stanisław Rospond, Mówią nazwy, Warszawa 1976

Łucja Szewczyk [Łucja Maria Szewczyk]

Poradnik Językowy 1/1978 s. 36-37
Dział: Recenzje