India — Indie

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 1/1978 s. 38-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
India/Indie